Отговорен избор

Food Service - ХоРеКа

Професионални решения за ресторанти

Отговорен избор

Корпоративна социална отговорност

Вече дълги години Корпоративната социална отговорност (КСО) е стратегически приоритет за МакКейн и е в съответствие с нашата глобална визия: "МакКейн - всичко е добро: добра храна - добри хора - добра компания, която кара хората да се чувстват добре". През 2008 г. „МакКейн Континентална Европа“ направи значителни стъпки по отношение защитата на околната среда, храните и човешките ресурси. Това е водещият принцип на нашата стратегия за КСО.

Пътна карта "От нивата до кухнята" 2012-2016 г.

• НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

• НАШАТА МИСИЯ: ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕ С МИНИМАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Земя: 20% по-малко пестициди за тон събрани картофи.

Вода: прилагане на системи за измерване, за максимално редуциране използването на вода.

Въздух: намаляване на въглеродния отпечатък и съкращаване на разстоянията за транспорт между земеделците и нашите фабрики.

Картофени ниви: добрите земеделски практики гарантират, че нашите картофи са 100% сертифицирани (Global GAP или еквивалентен сертификат).

 

• ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЦЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

• НАШАТА МИСИЯ: "ПРОИЗВЕЖДАЙ ПОВЕЧЕ С ПО-МАЛКО"

Енергия: постоянно намаляване консумацията на енергия, като в сравнение с 2012 г. е използвана 20% по-малко енергия.

Вода: отново намаляване на консумацията на вода с 5% след първоначалното намаление от 12% в периода от 2005 до 2012 г.

Въглероден двуокис: намаляване на въглеродните емисии с 30% и съкращаване на годишното разстояние от 750 000 км за транспортиране на готовата продукция.

Опаковка: използване на рециклируеми материали за всички наши стоки продавани на дребно.

 

• НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

• НАШАТА МИСИЯ: ПРОДУКТИТЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СТРОГИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Мазнини: намаляване на нивото на наситени мастни киселини до 0,6% във всички наши картофени продукти.

Мазнини: пускане в продажба на група от продукти с 50% по-малко мазнини в готовия продукт.

Сол: намаляване на солта до 0,5 грама на 100 грама продукт във всички наши картофени продукти.

Съставки: само подбрани натурални съставки за нашите рецепти и гарантирани картофени продукти без лактоза и глутен.

Комуникация: прозрачна и ясна комуникация с нашите клиенти и потребители

 

• ОТГОВОРЕН РАБОТОДАТЕЛ, КОЙТО СЕ ГРИЖИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

• НАШАТА МИСИЯ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Сигурност: гарантиране на максимална безопасност във всички наши фабрики и поддържане на нивото на трудови злополуки <1, което ни поставя сред най-добрите компании в света.

Развитие: развиване на потенциала и възможностите на нашите служители като най-малко 3% от стойността на заплатите се влага в обучение.

Възнаграждение: разработване на система за справедливо възнаграждение и кариерно развитие на нашите служители.

Здраве: насърчаване на разумно хранене и активен начин на живот за нашите служители.

 

• В БЛИЗОСТ ДО ХОРАТА

• НАШАТА МИСИЯ: С ПОМОЩТА НА КАРТОФИТЕ ДА ОСИГУРИМ ХРАНА ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

В партньорство с местни фирми организираме разпространение на нашите продукти в съответните общности. Разработваме проект, чрез който с помощта на картофи да се гарантира устойчиво снабдяване с храна за хората в неравностойно положение