Потребителя ще остане доволен

Food Service - ХоРеКа

Професионални решения за ресторанти

Потребителя ще остане доволен

1. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА: ЦВЯТ, ТЕКСТУРА, ВКУС

А. Избор на правилния сорт картофи - ключови фактори за качеството на продуктите.

Снабдяване с картофи. За да се получат най-добрите картофи, МакКейн добива суровина от най-добрите региони в европа, в тясно сътрудничество с внимателно подбрани фермери. Само във Франция имаме 1500 фермери партньори, които дават най-добрата суровина за нас.

Избор на правилния сорт картофи. Всяка доставка, която пристига във фабриката се анализира и изследва внимателно (размер на грудката, дефекти...) преди да бъде одобрена за производството. Земеделския отдел в МакКейн помага и консултира фермерите по най-добрите производствени практики. Заедно оптимизират добива от полето, с цел правилно и ефикасно използване на различните сортове картофи а също и спазвайки договореностите между МкКейн и фермерите.

Контрол. МакКейн контролира суровината на няколко фази:

  • преди и след жътва
  • на всеки 2 месеца от съхранението при фермера
  • една седмица преди да се достави суровината от фермата към фабриката.

B. Ефикасен производствен процес.

МкКейн поддържа мониторинг на производствения процес , което позволява контрол във всички фази.

2. ПРАВИЛНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ

Здравословното и разнообразно хранене е в основата на една балансирана диета. Трябва да се наслаждаваме на храната в умерени количества и това е тайната на нашите родители, която следваме и днес.

Картофи

Важно за нашето тяло е да приема тези хранителни вещества, които са му нужни. Картофите са основен източник на въглехидрати, протеини, минерали и витамини, така необходими за здравия човек.

Слънчогледово олио

МакКейн направи голям пробив в разработването на ново слънчогледово олио през 2011, което понастоящем се използва в производствения процес.

3. ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС „ОТ ПОЛЕТО ДО ЧИНИЯТА"

Опазване на околната среда

Подбират се само сортове, които изискват малко напояване. Използването на обогатители и пестициди е сведено до мимимум.

Не се използват консерванти

Според действащите разпоредби. Постоянен контрол на всички фази на производствения процес.

Безопасността е в основата на целия производствен  процес.

HACCP методите са внедрени заедно с планове за контрол на суровината, позволявайки оценка на риска и неговото управление.

Проследяемост

Само няколко часа са необходими на МакКейн за да идентифицира произхода и сорта картофи, етапите на производство през които е преминала суровината: както във фабриката, така също и през каналите за дистрибуция.